Opłaty


Od 1 września 2020 r. opłaty będą wynosić:

1) Opłata za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 12 zł. W przypadku zgłoszenia(wiadomością sms pod numer 697267179) nieobecności dziecka do godziny 7.00, dzienny koszt za pobyt nie zostanie naliczony.

2) Miesięczna opłata stała: 120 zł.

3) Opłata wpisowego przy podpisaniu umowy (złożenia deklaracji) wynosi 100 zł. Z tej opłaty zapewniamy wyprawkę higieniczno- plastyczną

 

Płatności prosimy o przelewanie na konto: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4734 2275