Opłaty


Od 1 września 2018 r. opłaty wynoszą:

1) Opłata za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 10 zł. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 7.00, dzienny koszt za pobyt nie zostanie naliczony.

2) Dzienna stawka żywieniowa wynosi 0 zł.

3) Miesięczna opłata stała : 100 zł.

 

Płatności prosimy o przelewanie na konto: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4734 2275