Rozkład dnia


alarm-clock-155187_640
Ramowy rozkład dnia:

6:30 – 8:10 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:10 – 8:20 Poranna gimnastyka

8:20 – 8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

9:45 – 11:15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na placu zabaw, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:15 – 11:30 Czynności porządkowe- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:15 Obiad

12:15 – 13:45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne

13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk.

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

15:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci