Opłaty


Od 1 września 2018 r. opłaty wynoszą:

1) Jednorazowa opłata „wpisowe” wynosi 250 zł. Uiszczana w momencie podpisania umowy. Obejmuje ona: – ubezpieczenie dziecka – wyprawkę plastyczną – artykuły higieniczne

2) Koszt miesięcznej opłaty czesnego 700 zł.

3) Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł. Płatne na koniec miesiąca. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 7, dzienny koszt wyżywienia nie zostanie naliczony.

Płatność za czesne oraz wyżywienie prosimy dokonywać na konto bankowe: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4734 2275