Rozkład dnia


alarm-clock-155187_640
Ramowy rozkład dnia:

 • 6:30 – 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.
 • 8:15 – 8:45 Poranna gimnastyka
 • 8:45 – 9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 9:00 – 9:30 Śniadanie
 • 9:30 – 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.
 • 10:15 – 11:45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
 • 11:45 – 12:00 Czynności porządkowe- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 • 12:00 – 12:30 Obiad
 • 12:30 – 13:45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne
 • 13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk.
 • 14:00 – 14:30 Podwieczorek
 • 14:30 – 16:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.
 • 16:00-17:00 Rozchodzenie się dzieci do domów